Zachowek

0
35

Zachowek

Zachowek jest to pewne minimum majątkowe, które musi uzyskać każdy z dziedziców ustawowych. A zatem pomimo tego, że w testamencie zapiszemy cały swój majątek kochance to żona ma nadal prawo do zachowku. Ta instytucja chroni przed bezmyślnymi rozrządzeniami testamentowymi a tym samym chroni prawa osób, które by dziedziczyły gdyby nie było testamentu tj. żona, dzieci oraz rodzice( gdyby w danej konfiguracji byli uprawnieni do dziedziczenia). Zachowek jest to połowa udziału, który przypadłby podczas dziedziczenia na podstawie ustawy. W przypadku gdy niedoszły spadkobierca jest małoletni lub jego niezdolność do pracy ma charakter trwały to ta osoba otrzymaje 2/3 udziału. Tak czy inaczej udział w przypadku zachowku będzie znacznie mniejszy aniżeli gdybyśmy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W momencie śmierci spadkodawcy powstaje po stronie uprawnionego do zachowku wierzytelność do domagania się od spadkobiercy zapłacenia określonej kwoty pieniężnej czyli zachowku. Spadkobierca może pozbawić zachowku tylko wydziedziczając daną osobę.