SPOSOBY ZACHOWANIA

0
42

SPOSOBY ZACHOWANIA

Są to wszystko prawdziwie heteropatyczne sposoby zachowania, w których intencja kieruje się bezpośrednio na cudzy ból, nie na własną przyjemność, jakkolwiek może być ona obiektywnym następstwem zas­pokojenia dążenia. Tak jak fałszywy jest pogląd (często już odrzucany), że człowiek kieruje intencję na swoją przy­jemność również wtedy, gdy pomaga drugiemu — chociaż pomaganie może jako następstwo sprawić przyjemność — tak też fałszywe jest powiedzenie, że owe nieprzyjazne sposoby zachowania polegałyby jedynie na poszukiwaniu przez jednostkę własnej przyjemności, poniekąd z zamknię­tymi oczami na przeżycia innych [ludzi], bądź z otwartymi, ale nie „uwzględniającymi” [tych przeżyć]. Nie! Heteropatyczne zachowanie może równie pierwotnie zmie­rzać do bólu lub jakiegoś rodzaju pomniejszenia i zniszcze­nia cudzych wartości, jak do przyjemności lub jakiegoś rodzaju spotęgowania i realizacji takich wartości. Towa­rzyska forma życia nie mniej jest warunkiem negatywnych, jak pozytywnych heteropatycznych sposobów zachowa­nia.