NAGŁE ZAGROŻENIE

0
31

NAGŁE ZAGROŻENIE

Nagłe zagrożenie akro­baty skłania nas do natychmiastowej refleksji, czy cyrk jest należycie
przygotowany na ewentualność wypadku lub czy można mu zapobiec? Zmieniamy wtedy perspektywę: nie sam występ nas interesuje, lecz tech­niczne warunki, w których się odbywa i które mogą mieć istotne znacze­nie nie tylko dla przebiegu przedstawienia, ale dla samego akrobaty. Coś podobnego sugeruje nam Goffman w stosunku do własnej analizy: w pewnym momencie musimy zmienić poziom wyjaśnień, odwołać się do tych perspektyw, które socjologia dotychczas wypracowała. Sam au­tor mówi, że jego studia dotyczą wtórnej rzeczywistości.