INTERAKCJE SPOŁECZNE A INSTYTUCJE

0
38

INTERAKCJE SPOŁECZNE A INSTYTUCJE

Tylko w ramach zorganizowanej przestrzeni społecznej można obser­wować epizody, sytuacje i spotkania — ale na całość zorganizowanej ludzkiej aktywności także da się spojrzeć z tego punktu widzenia: każdą instytucję społeczną można z pożytkiem badać z punktu widzenia manipulacji wrażeniami. Za murami instytucji społecznej odnajdujemy zespół wykonawców współ­pracujących ze sobą w celu przedstawienia publiczności określonej definicji sytuacji. Obejmuje ona koncepcję własnego zespołu i publiczności, a także założenia dotyczące etosu, podtrzymywanego przez zasady grzeczności i dobrych obyczajów [s. 306].W każdym razie analiza taka wyodrębnia ściśle swoją dziedzinę. Cho­ciaż z tej perspektywy świat społeczny jawi się jako ciąg epizodów, ulot­nych kontaktów, ograniczonych czasowo spotkań, to Goffman dąży do tego, aby ujawnić prawidłowości, stałe zależności i ukryty porządek, ukazujące się pod ulotną powierzchnią jako ścisła struktura oddziaływań, sprzężeń i stałych powiązań.